“I am tired of talk that comes to nothing.” – Chief Joseph

koj hais tias kom kuv ua siab zoo me ntsis

koj hais tias, thov xav tau kuv los lus zoo

tiam sis kuv twb tsis tau thov koj ib los lus zoo

koj cov lub ntsws, ntsim, thiab mob kuv siab xwb…

 

es ua cas koj muaj cais hais tias

koj xav tau kuv los luz zoo…???? 

 

thov

khiav mus deb deb

txhob tig rov los.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s